17 Comments

  1. Anh ơi lần đầu em xem naruto và đăng ký cho anh rồi ạ anh mau ra tập 6 đi kênh khác có làm nhưng nó cứ kiểu gì ấy xem ko hay bằng phim của anh em hóng tập quá à 😆😆

  2. 20:22 những kẻ phá luật trong thế giới ninja sẽ bị côi là đồ bỏ đi nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mik còn tệ hơn cả đồ bỏ đi
    21:10 và đây là 3 thanh niên còn tệ cả đồ bỏ khi bỏ đi rơi đồng đội của mik 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *