3 Comments

  1. Cậu ơi, cho mình hỏi cậu xem ở đâu có bản lồng tiếng vậy? Có thể cho mình xin link không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *