23 Comments

  1. Sao trong đại chiến ninja lần thứ 4 này sao hashirama ko dùng tiên thuật – tiên thủ quan âm đấm cho bọn này ko trượt phát nào nhỉ thế có phải nhanh hơn ko

  2. Amaterasu 😎😎😎😎🍺🍻🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *