Một Con Vịt – Nhạc Thiếu Nhi – Chú Ếch Con – Năm Con Vịt ConMột Con Vịt – Nhạc Thiếu Nhi – Chú Ếch Con – Năm Con Vịt Con – little ducks nursery rhymes

Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *