48 Comments

  1. Nhạc cho thiếu nhi mà viết chử còn sai chính tả.các các các.cạc cạc cạc.của người ta là cáp cáp cáp.cạp cạp cạp mấy cha ơi

  2. Gia đình vịt đi bơi nhìn dễ thương quá ai thấy thế cho mình một các bạn hãy cho mình thực nhiều like nhé 500 like nhé các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *