6 Comments

  1. Quá chuẩn tôi đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và nhờ dâu hiền giúp đã qua cơn nguy kịch Cảm ơn video cảm ơn bác sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *