MẸO HỌC LÝ THUYẾT Ô TÔ B2,C. Biển báo nguy hiểm- biển chỉ dẫn- biển hiệu lệnh- biển phụBiển báo nguy hiểm- biển chỉ dẫn- biển hiệu lệnh- biển phụ
Mẹo học lý thuyết ô tô, #450 câu hỏi học GPLX,# 15 bộ đề thi lái xe b2, c#

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/meo-vat

15 Comments

  1. tại giây 00:12 – 00:18 anh nói bị lộn 2 hình. (ex: Đoạn hình bị hẹp về phía trái – nhưng trong video nói đoạn hình bị hẹp về phía phải)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *