Màu sắc bài hát | trẻ em bài hát | Dạy màu | Colors Song For Babies | Preschool Song | Crayons SongTrẻ em nghe các bài Crayons trẻ em sẽ dạy cho bạn những gì sử dụng màu sắc có thể được đưa đến. Hy vọng bạn sẽ thích xem video này.

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *