30 Comments

  1. Video cho chúng ta thấy, học dốt hay nhìn bài toàn những anh hùng mạnh và nổi tiếng, học giỏi vắt óc ra làm bài thì cũng chả có tên tuổi j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *