27 Comments

  1. Kênh thì của con nit mà toàn bày mấy thứ ns láo vs lương lẹo cho cpn nít nps học thep.mai mốt nó học cái tíh lương lẹo đổ trách nhiệm lên ng khác rồi hay ah

  2. chị lỵ lỵ xinh quá đi thôi mà còn chị na na lười biếng quá đi thôi mà chị ly ly chăm chỉ quá đi thôi

  3. 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯🗯💯💯💯💯💯💯💯🗯💯💯💯😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍💯🗯💯💯💯💯💯💯💋💋💋💋💋💋

  4. Tội ngiệp lọ lem quá nay quá à chị lọ lem cũng nay chị cũng biết làm cho chị và dì ghẻ đã thương chị lọ lem nong chị sẽ sống hanh qhuc nhưng em đã biết từ chiếc chị đã không hạnh qhuc nhưng chị rất Thông minh vì chị đã biết làm thế nào để mẹ ghẻ thương chị chị ra video cũng hay ❤️

  5. Tội ngiệp lọ lem quá cũng may lọ lem biết đồ dùng ❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕😍😘🤗😃😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *