40 Comments

  1. Này ah Minh tk FB của em bị vô hiệu hoá rồi kp FB mới của em cho em vào team ik
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100062300724036 còn acc kia kêu tếu kich ra ik

  2. hay quá ck ời :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ko gay nha :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *