6 Comments

  1. Cho e hỏi video hướng dẫn như này, dùng trực tiếp điện thoại hay dùng giả lập android thì hiệu quả a, giả lập dùng loại nào a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *