28 Comments

  1. Giúp mình với. Sao mình tô màu tóc hay những thứ khác rồi mình bấm ánh sáng mềm mại hay những cái ánh sáng khác thì trắng tươi

  2. Đéo hiểu m đăng video hướng dẫn hay để khoe là m biết vẽ nữa, hướng dẫn thế thì mụ nội mày làm được đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *