30 Comments

  1. Khóc một dòng sông 😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😭😢😭😢😭😢😭😢😭😭😢😭😢bùn

  2. Cái kết thế này sao bùn quá đi😔 Ước gì tác giả có thể làm thêm nhiều tập ở đoạn cuối hơn thì tốt biết mấy ha😢😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *