2 Comments

  1. Thật sự ngày trước đọc thích tính cách lạnh lùng boy này của Hunken lắm luôn. Thích nhất khúc mà Hunken chiến Tốt đen. Anh em thích đoạn nào của Hunken nhất thì cùng chia sẻ nào 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *