46 Comments

  1. có ai năm 2020 vẫn còn xem không, nếu vẫn còn xem thì like hộ mình để mình biết rằng mình không cô đơn nào

  2. Hay quá anh ơi em ngày nào cũng có coi phim Của anh đi làm về chưa em 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  3. Hk phải là Kagome ko giống Kikiou mà là cách tạo hình thời hiện nó khác chứ các bn coi cái tập Kagome mặc đồ pháp sư cx giống kikyou đấy thôi có điều tóc mái khác nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *