42 Comments

 1. Kagome đẹp quá ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💜💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💟💟💟💟💟💟💟💞💞💞💞💞💞💞💟💟💟😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗✊✊💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💟💟💟💟💟💟💟💟👍👍👍👍💟💟💞💞💞💞💞💞💞💞💞👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💘💝💗💖💕💗💗💙💖💗💗💖💕💕💕💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💟💟💟💓💓💓💓💟💞💞💟💟💞💓💖💖💖💗💗💖💗💖💗💖💗💖💖💖💗💝💝💝💝💝💝💛💚💚💙❤💋💋💓💓💓💜💕💕💖💗💝💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💜💓💜💓💜💓💜💓💙❤💚❤💛💚💙❤❤💙💚💛❤💙💚💛❤💙💚💛💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞💟❤💙💚💛💓💜💕💖💗💝💞💟💋❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞💟❤❤❤❤💖💖❤💖💖💖💖💙💙💙💙💙💙💙💗✊💗💖💖💖💖💗💚💚💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙❤❤❤💗💗💗💖💖💖💕💕💓💜💜💓💜💓💟💞💟💟💞💜💜💓💟💞💜💟💞💜💟💟💞💞💗💗💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💛💚💙💙❤💖💖❤💖💗💗💖💚💛💛💚💙💙💛💛💚💚💚💙💙❤❤💙💙💚💛❤💙💚💚❤💙💚💛💚💙❤❤💚💝💗💖💝💗💖💝💗💖💕💖💗💕💕💖💗💕💖💗💕💖💗💕💖💗💕💖💗❤💙💚💛💚💙❤💙💚💛💚💛💚💙❤💖💕💗💗💖💕💗💖💕💗💖💕💗💖💕💗💖💕💕💖💖💖❤❤💙💙💚💚💛💚💚💚💚💙💙❤❤❤💙💙💚💚💚💛💚💚💙💖💖💖💗💗💕💗💖💗💖💗💕💕💖💖💗💗💕💖💗💗💝💝💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💝💝💝💜💜💜❤💙❤💚💚💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💗❤💗❤💗💙💗💚💛💗💜💖💖💗💖💗💝💞💟💞💟💞💟💞💞💟💞💟💛💛💚💙💙❤💝💗💖💕💕💖💗💓💜💓💜💓💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💓💓💓💚💛💚💚💗💛💛💚💚💙❤❤💙💚💛💚💙💙💛💝💗💖💗💖💕💕💖💖💖💖💕💖💖💖💕💖💗💖💖💕💕💕💖💗💗💝💝💞💟💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💟💞💓💜💟💞💓💜💞💟💞💓💜💞💟💓💞💜💟💓💞💜💟💓💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💝💗💝💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝✋💝✋💝💝💝💝?💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛?❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 2. Sao những tập khác coi không được vậy sao không chiếu từng tập trọn bộ thuyết minh phim hay mà

 3. Sao những tập khác coi không được vậy sao không chiếu từng tập trọn bộ thuyết minh phim hay mà

 4. ❤🧡💛💛💚💚💙💙💜🤎🤎💔💖💝💘💟💟💞💗💗💋💋💌💘💘💖💖💗💓💞💕💟💟💔💔❤🧡💛💛💚💚💙💙💜🤎🤎🖤🤍🤍🖤💗🧡💛💛💚💙💙💜💜🤎🤎💔💔❣❣💟💟💕💞💓💓💗💋💌💌💘💘💝💖💖💗💓💓💞💕💟❣❣💔❤🧡🧡💛💛💚💚💙🤎💜🖤🤍🤍🖤❤🧡💛💚💙💜🤎💔❣💟💕💞💓💗💓💋💌💘💝💖🤍🖤❤🧡💛💛💚💚💙💜🤎💔❣❣❣💟💟💕💕💞💞💓💓💗💋💌💌💘💘💘💝💝💖💋💌💌💘💘💝💝💖💖💗💓💞💞💕💟💟❣❣💔❤🧡💛💚💚💙💜💜🤎🖤🤍🤍🖤❤🧡💛💚💜🤎💔❣💟💕💞💓💗💚💞🧡🧡💝🧡💝🧡💙💜🤍💚💙💛💙💛💙🧡💛💘🖤💘🖤💘🧡💜💞🤎💞💙💘😃🖤💌🖤💘💚🤎💜💚🧡💌💋😂💌💙💚💝🧡💙💛💙?💞❤💜❤💞💜❤💞💜💜💞❤❤💜💞❤💜💜❤💕❤💕💜💕❤💜💛❤💜💋💛💙💋💛💙💌💝💙💝💙💝💖💖💝💘💖💘💝💝💌💝💌💘💘💌💌💌💘💝💘💝💖💖🤍🤍💚🤎💛💜💛💚🧡💚🧡💛❤💛❤🧡🖤❤❤🖤❤❣💔❣💟💕❣💞💟💞💕💗💓🤎🤍🤍💗🤍💗💓💙💓💙💙💓💞💖💞💖💕💝💛💝🧡💘❤💌❤💌💔💋💋💔💔🖤💔🖤❣❤💛💕💞💚💓💜💗🤎💓💙💚💜💜💛🧡💚💙💙💚🧡💝❤💘🧡💕💚💞💜💓🤎💗🤎💗🤎💓💓💜💞💞💚💝💕💝🧡💝❤💘❣💌💔💌💋🖤💋🖤💋🖤💌❤💌🧡💘🧡💚💖💙💚💜💜💜💜🤍💗🤍🧡💋🖤💋🖤🖤💋💖💚🧡🧡💝💕💝💕💖💞💙💓💙💓💞💝🧡💝🧡💝🧡💘💕💙💜💙💜💕😄💟💛❣🧡😃💔💌💔💌💔💌💔💌💌💔💔💘🧡💔🧡💔🧡💘💘❣💛💚😃❣🖤💓💘🧡🤎🥬🍒🥒🥔🥬🥥🥦🌽🍏🍆🥝🍅🥑🥝🍅🥑🥝🥖🍅🥑🥝🥨🍏🍆🥭🥨🍏🍎🍒🍏🥔🥭🍐🧅🍅🥑🧅🍅🥑🧅🌶🍊🍓🥭🍐🥦🥨🥒🧅🥑🌶🥖🥒🌽🥨🥬🌶🧄🥬🌶🥥🧄🌽🥕🍐🌶🥕🍐🌶🍐🥔🍅🍊🍒🍅🍊🍓🍎🍊🥔🍊🥔🍅🍏🥔🧅🥑🍅🥕🍐🥝🥕🍊🍅🥕🍐🌽🍗🍞🥞🧀🥩🍔🧀🍔🍔🥪🧀🥗🍙🧈🧈🍠🍙🍝🍙🧈🍝🧈🍙🍠🍛🧂🍛🍜🍠🍛🍝🍙🍿🍝🍙🍡🍛🍘🍝🍛🍙🍝🧈🍙🍝🍿🍘🍱🥚🥣🍱🥚🥗🍱🥚🥣🧆🥫🥣🍿🍝🍘🍛🍠🍣🍠🍛🍙🍠🍙🧈🍠🧈🍙🥚🍱🥙🍕🍲🥙🧈🧂🥙🥣🥙🧂🥣🥣🥙🧈🧈🥣🥙🧂🧆🥣🥙🍳🥣🥘🥣🍟🥘🍟🍕🥙🍲🍕🍲🥙🍕🍲🍕🍲🥙🍕🍲🥙🍕🍲🍔🍻🥤🍹🧉🥤🍵🧉🥤🍧🍰🦞🍩🍰🍧🍩🍰🥧🍰🍩🥧🍯🍩🥧🍭🍫🍭🧁🍫🍭🍫🍫🍮🥧🍬🍮🍫🍯🍫🍭🍬🍭🍯🍯🍬🍭🍬🍭🍯🍪🍯🍩🍨🍩🍰🍭🍨🧁🍭🍧🧁🍧🍭🧁🍭🍧🧁🍨🍮🧁🍨🎂🍦🎂🍨🍦🦀🍦🦀🎂🍦🦞🍰🍧🦞🍯🍧🦞🍰🍧🦞🍯🍧🦞🍯🍧🎂🦞🍦🍦🦀🎂🦀🎂🍧🍥🍰🍨🍥🍨🍰🎂🍥🍧🍤🎂🍧🍥🦀🦪🥮🦀🦪🦀🍥🦪🍥🦀🦪🦀🍥🦪🦪🦀🍥🍥🦀🦪🦪🍥🦀🍥🦑🥡🍤🦐🥠🍤🦐🥠🍚🦑🥡🥡🍛🦑🍚🦑🥡🍤🦐🥡🥡🍚🦑🍤🥡🦑🍚🍡🍣🍡🍚🍣🍡🍣🍚🍛🍡🍣🍛🍣🍡🍙🍝🧈🍙🥬🥖🥜🥒🥖🍄🧄🌶🥑🥬🥨🌶🧄🥬🌶🌶🥥🧄🍅🥑🧄🧄🥑🥥🥬🥨🥒🥖🥬🌶🌶🥖🥒🥖🥒🥜🥨🥬🥜🥨🥬🥜🥨🥬🥜🥜🥬🥨🥬🥨🥨🥜🥬🥬🥖🥜🥒🥜🥖🍗🥕🍅🍐🍊🍎🍓🍉🍒🥭🍊🍒🥭🍎🍊🍓🍊🍎🍓🌲⚘🌵🌷🌲🌵💮🌲🌻💮🌲🌼🌲🌷🌵🌲🌷🌼🌷🌲🌼🏵🌲🏵🌳🌸🏵🌲🌸🌲🏵🌸🌲💮🌸🌲🏵🌷🍀⚘🌵🍀⚘🌵🍁⚘🍁⚘🌾🍁🌾⚘🌾⚘🍁⚘🌵🍁⚘🍁🌵💮🍀🌼🏵🌲🌼🕸🌸🌳🌳🕸🌸🕸🌳🌸🌲🌻💮🍀💮🌻🍀🏵🌼🌲🏵🌼💮🌲🌻💮🌲🌻🥀🕷🌻🥀🕷🌻🥀🕷🌼🕸🌺🌸🕸🌺🌸🦋🦠💐🦠🦋🦗🦋🦗🦠🦗🦋🦠🦗🌺🕸🌸🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌳🏵🌼🌳🏵🌳🏵🌸🏵🌳🌼🌳🌼🏵🌲🌼🌼🏵🌺🌷🏵🏵🌳🌼🌼🌳🏵🌺🕸🌸🌺🕸🌸🌼🕸🌳🌼🌳🌼🌺🏵🌻🌳🏵🌼⚘🌼⚘🌼🌲⚘🌼🍃🍃☘🌾🍁⚘🌵☘🌾🎇🎏🎊🎗🎋🎋🎎🎊🎋🎏🎊🎍🎐🧧🎏🎋🎊🎋🎏🎊🎋🎟🎊🎏🎋🎉🎍🎟🎑🎫🎍🧧🎫🎍🧧🎁🎟🎟🎋🎑🎫🎍🧧🎫🎍🎊🎐🎊🎇🎐🎇🎊🎍🎫🏆🎁⚽️🏆⚽️🥇🥎🎫🎁🏆🎍🎫🏆🎍🎫🧧🎫🎍🧧🎫🎍🧧🎫🎍🧧🎫🎍🧧🎫🎍🧧🎍🎫🧧🎫🎍🧧🎫🎍🧧🎍🎫🧧🎍🎫🧧🎫🎍🎀🎐🎇🧧🎐🎇🧧🎍🎫🧧🎋🎟🎑🎄🎎🎏🎆🎉🎐🎇🎆🎏🎉❣💝❣💝💚💚💜💓🤎🤍💓💞💙💞💟💝🎋🎀🎀🎀🎀🎀🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎊🎊🎉🎉🎄🎇🧨✨✨🎏🎎🎀🎊🎇🎆🧧🎆🧧🎆🎄🎉🎆🧧🎇🎀🎎🎎✨🎎🎈🎏🎏🎏🎏🎈🎏🎗🏑🥋🏐🥋🥅🏒⛳🏑🏈🛷🏑🏈🥋⚾️🏸🐅🐎🦌🐅🐯🐄🐆🦌🐂🐄🐆🐄🐯🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🇦🇮🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🇦🇮🇦🇮🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🇫🇲🇫🇲🇫🇲🇫🇲🔶️🔶️🔶️🔶️🔷️🔷️🔶️🔷️🔶️🔷️🔷️🔷️🔷️🔷️🔺️🔶️🔺️🔶️🔺️🔶️🔷️🔺️🔷️⬜🟪⬜🟪🟪⬜🟫⬜🟫🟧🟫🟧🟫🟧🟨🟪🟨🟦🟨🟪🟧🟧🟪🟨🟪🟧🟦🟧🟨🟦🟨🟪🟥🟫🟥🟢🟪🟨🟦🟨◽⬜🔷️🔻⬜⚪🟢⚪🔵⚪🟨⚪◼▪️🔷️◽🔳🔘🔺️🟧🟪🟨⬜🟩🟥▪️▪️🔶️🔹️⚫🟨◽⬜⚫🟥◻◽⬜🔸️◻🟧🟪◼🟥🟫🟥◼🟦🟥◼🟥🟨🟢⚪🟢⚪🟢⚪◻🟥🟥◼🟤🟫🟫🔸️🟧▫️🔳🔻▫️🔲🔺️▫️🔷️🔺️🔶️▪️🔶️💠

 5. Sao bạn lại xóa video z rất hay
  Mik có thể coi tập tiếp theo ở đâu z chỉ mik vs
  Thật sự rất bùn khi thấy bn xóa video 😭😭😭😭

 6. Tại sao ko đăng những tập kia hãy đăng đi mà tôi rất muốn xem những tập còn lại . Làm ơn .

 7. Chào 2020 rồi còn ai xem hông
  😀😀😀😀😀😀😀😀😁😂😁😇😉😆😉😊😂😊😂😊😂😊😂😆😂🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤💙💙💙💙💙💙❤❤💙💙❤💙💙💚💛💜💔💚💓💜💕💚💔💜💓💜💔💚💜💓💟💟💟💟💞💝💔💚✋✌✌☝✊💖💖💕💓💓💜💚💓💜✋👊✊💟👊👊✋✋👌💗💔💔💚💝💝💗💗💝💚💝💘💓💚💞👊💘👊✊☝💟💟💟💟💟💟💟💟💟💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💙💙💙💙❤❤💋💋💋💙💙💙❤❤💋💋💙💙💙💙❤❤❤💋❤❤💙💙💙💙❤❤❤❤💋💋❤❤💙💙❤❤❤💋💋❤💙👀💙💙❤👀👀👀👀👀👀👀👀❤👀❤💋💙❤💙❤💚💛💛💔💚💓💛💔💛💓💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💔💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💞💞💖💞💖💞💖💞💖💞💝💖💞💖💝💖💖💝💞💖💞💖💞💟💟💟💟💟💟💟💝💟💝💝💞💞💔💔💓💓💞💛💞💚👣👣👃👃👃👃🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎁🎀📱🎍📱📲📱📲📱📲📱📲📱📲🎎📲🎎📲🎎📟🎎📲🎎📲🎎📲📱☎📞🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌹🌹🌹🌸🌸🍀🍁🍂🌼🌺🌼🍃💧💧💧💧🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌜🌛🌏🌍🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌💚😊😊😊😊😊😊😊😊😃😊😃😊😃😊😃😊😃😊😃😊😃😊😃😃😊😃😊😃😊😃😊😃😊😃😃😊😃😊😃😊😃😃

  Thì like cho mình nha

 8. Thủy thần hơi kiêu kì đó, nhưng hình như kagome bóp như thế thì thủy thần ngạt thở mất thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *