45 Comments

  1. Kagome lớn lên trong môi trường yêu thương ,lên rất thuần khiết và chinh nghĩa…còn kikyou lớn lên trong môi trường thù hận lên h rất dộc ốc…chứ bản chất ai cũng hiền nành,ko phải họ dã vậy khi sinh ra 🙄🙄⚘⚘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *