35 Comments

  1. Xem lại phim này rất nhiều lần. Đều có 1 loại suy nghĩ, thời gian trôi nhanh quá dù k muốn nhưng vẫn phải trưởng thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *