2 Comments

  1. Bây giờ muốn HTV3 chiếu lại những kênh hoạt hình ngày xưa. Suốt nào cũng toàn là những bộ phim chán ngắt chả có gì hay cả như Heo Peppa, Biệt đội Badanamu,… toàn mấy bộ phim chả ra cái gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *