23 Comments

  1. Mỗi lần xem phim này. Nghe tiếng violon là giống như mình đang ở một thế giới khác vậy. Khó tả lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *