25 Comments

  1. Natsu mạnh quá khâm phục thật sự luôn á 🙏🙏🙏😘😘😘😘❤❤❤❤❤💚💚💚💛💛💛💜💜💜💖💕💝👍👍👍

  2. Nastu kỉu a đây sống dậy từ cõi chết mà
    Vs là nhẫn vật chính nx a mà chết phim đâu cho mấy đứa côi 😌

  3. Phim rất đỉnh, từ art cho đến nhạc. Chèn những bản nhạc rất hợp thời điểm, xem gây cấn ,nhạc x100 lần gây cấn, xem nổi da gà lun á trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *