33 Comments

  1. V f v dffvrfdwsqaqxdcdcdgyhhmj,ko n g rsyxdxdf utufdcfyicdyyydcdcfcfcfhfccfy uugc tcf cguvu. V v c g. Vcu gccdtc,tgtg,,,,,,,,…….lùvtufcdswxdcdugtdv

  2. Không có gì thú vị ở đây cả ! Chị này chẳng qua là khoe tài năng nói tiếng anh , mà cũng chẳng vì chị ấy muốn mọi người đọc theo đâu , khoe hết đấy mà ! Phải không chị ? hừ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *