19 Comments

 1. Phim hoạt hình do
  HomeAnimations – Мультики про танки sản xuất từ Nga
  Phim hoạt hình dựa trên câu chuyện của chiến tranh thế giới thứ 2 từ khi Đức quốc xã hạ lệnh tấn công Liên xô 22/6/1941(xe tăng đức màu trắng,xe tăng liên xô màu xanh) tuy nhiên phim hoạt hình không giống như những diễn biến trong chiến tranh thế giới thứ 2
  đây nhé ae t đọc cho tất cả phần
  Chiến tranh Đức-Liên Xô
  https://www.youtube.com/watch?v=Gf4qxkGbp7M&t=4s
  https://www.youtube.com/watch?v=GtFHVL9-V5Y&t=235s
  Chiến tranh Mỹ-Nhật
  https://www.youtube.com/watch?v=ImvQ0n__sHg&t=26s
  https://www.youtube.com/watch?v=MpthforAHSw&t=45s
  Chiến tranh Ý-Anh(ở châu Phi)
  https://www.youtube.com/watch?v=m77kYr45R1I
  https://www.youtube.com/watch?v=8TxMjx0k56s&t=1566s
  Giải phóng mỏ than Ba lan
  https://www.youtube.com/watch?v=n0yqr6URvNM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *