Hoạt hình Khủng Long Vui Nhộn cho trẻ con (Funny dinosaurs) – Video Tổng hợp khủng long bạo chúa 3– Vào kênh để xem nhiều hơn

– Seri phim hoạt hình khủng long vui nhộn dành cho trẻ con. Phim kể về 2 chú khủng long T-rex cùng các chú khủng long mào gà, khủng long bay và voi. Chúng sống, ca hát vui nhộn và chơi các chò chơi với nhau.
– Cảnh 1 kể về cảnh chú khủng long bao chúa mầu cam tranh ăn hoa quả với chú voi, và vì chú voi hiền quá nên bị chú khủng log bắt nạt.
– Cảnh 2 kể về cảnh các bạn khủng long và voi đi mua kem, và đã bị chú khủng long bạo chúa cam tinh quái lừa để được mua trước và cái kết thì thật vui nhộn.
– Cảnh 3 kể về chú khủng long xanh và voi thi ném bóng, và trọng tài là chú khủng long bay. Nhưng cuộc thi đang gay cấn thì bị chú khủng long bao chúa cam đến phá đám :D.
– Cảnh 4 là kể về chú khủng long xanh đi trên bóng, và chú đã phá rối các bạn khác :)).
– Cảnh 5 là kể về chú khủng long xanh đi câu, bắt cá. Chú đã được hướng dẫn câu cá từ chú khủng long mào gà. Và dù câu được rất nhiều cá nhưng cuối cùng chú bị trượt chân nên đánh đổ mất hết cá 😀 😀 :D.
—————————————————–
– Funny dinosaur cartoon series for children. The film is about two T-rex dinosaurs and chicken-crested dinosaurs, flying dinosaurs and elephants. They live, sing funny and play games together.
– Scene 1 tells the scene of the orange-colored princess dinosaurs eating fruits with the elephant, and because the elephant is so gentle, he was bullied by the log.
– Scene 2 tells the scene of the dinosaurs and elephants going to buy ice cream, and was cheated by the dinosaur tyrant dinosaurs to be bought before and the ending is fun.
– Scene 3 tells of the green dinosaur and the elephant throwing contest, and the referee is a flying dinosaur. But the competition is intense, the orange princess dinosaurs to break the crowd: D.
– Scene 4 is about the green dinosaur on the ball, and you messed up other friends :)).
– Scene 5 is about the green dinosaur fishing. He was instructed to fish from the chicken dinosaur. And even though he managed to catch a lot of fish, he ended up slipping so he lost all his fish: D: D: D.

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *