11 Comments

  1. Ngay cả Cây Kiếm cũng giống kiếm của Samurai Nhật Bản hơn là kiếm của trung hoa thời đó….!!!

  2. Trang phục, Cách ăn mặc, trang điểm và quân phục của Binh Lính sao nó cứ hao hao của người Nhật Bản vậy bà con….???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *