8 Comments

  1. Cx hay nhx cảm giác ko công bằng với 6 người lùn còn lại vì tất cả mọi người đều biến trở lại nhx còn họ sao chx thấy họ biến lại là các hoàng tử 🤨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *