45 Comments

  1. Tên trộm có khuôn mặt của ba Kaito kid theo mình nghĩ là mẹ Kaito kid đã dã dạng thành ba của Kaito kid để trả thù

  2. Thằng thám tử từ london này có câu nói sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng còn shinichi thì có câu nói sự thật thì chỉ có một

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *