49 Comments

  1. con Mai ngày xưa lớn hơn goku mà giờ cặp với trun kêu goku là chú . kêu trun là anh :)) . công nhận cặp đó đẹp đôi

  2. Hâyy yahshw hshshshshsshshshshshshshhshshshshshshshshsjsjsjsjsjsjsjsjdjdjdj
    Jdjdjdjdjdjdjdjjdjdjdjdjdjdnjdndndndnndndndndndndmđ
    Dmdmmdmdmmdndnxnxdm. Xmxmxmxmxmxmxmzmzmzmzmzmzmzmmzmzmxmduhđ UB đhd ức judo UB hoàng dgduusd vì hđjudgduehdhdiejusbdhdvgoddnksujndjdu gsjsushhsuxhdjdjsjsjsjjsjsnshHehshhellojsjsjsjsussjjsjsidusudbd hsbdhdgd đyvdhshshsh hellojejsjsjs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *