38 Comments

  1. Tui xem mà tôi chút nữa tui dơi lệ😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  2. Mình năm nay 26 tuổi rồi, qua năm ni là 27. Mỗi ngày đều xem doraemon, tắm là xem, rảnh là xem, h ăn trưa là xem 😂 thật sự là rất thích … xem xong tập này khóc như mưa 😭

  3. Thật ra tôi coi phim này tôi rất cảm giác của tôi làm cho tôi biết doreamon tại sao tại sao doreamon lại bỏ chứ dreamon không ở lại chứ nobita rất buồn nhiều như
    tôi coi rần hết đoạ thì tôi rất là súc động doraemon và nobita. 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *