50 Comments

  1. Mat doraemon de throng va💘💘💝💝💝💝💝💝💖💖💖💗💗💗💗💟💟💟💙💚💛💜💓💔💕👍👎👌✊✌✋👊☝👆👇👈👉👋👏👐

  2. mọi người có biết cái tập mà có cậu nhóc đưa cho nobita cái ngôi sao rồi nobita mới phát hiện mình đang sóng trong thế giới ảo . nếu mng biết thì cho mình xin tên tập đó nha

  3. Ta sẻ không bỏ qua cho kẻ nào giám phá hủy thế giới của ta ta là ngân đại một con thuồng luồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *