40 Comments

  1. Mình kg tin vì đây chỉ là tự chế ra mà thôi chớ thật sự shin vàđôremon kg chết chỉ là ảo tưởng

  2. Từ khi Nobita lên lớp8 thì doraemon đã qua tương lại và cách cổng thời gian từ thế kỉ 21 – 22 đều ko nối nhau nuẵ

  3. Tập này là tập nobita hồi sinh doremon trở lại y chang mới lúc trưởng thành ý là lúc doraemon có tai và có màu vàng.lúc trưởng thành nobita đã hồi sinh doraemon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *