3 Comments

  1. Chao tất cả ae. Chắc ae cũng thua nhiều. Và muốn theo đuổi. Ái Cho số là Tin. Đừng khát. Ae se mặt ý trí. Mà hãy bình tĩnh. Ae tin trưởng thì hãy gọi tôi sdt này. 0963156401.tôi bày Cho cách và cho số. Lấy lại những j đã mất. Ăn to

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *