One Comment

  1. nghe bài nhạc này nhớ thời học tiểu học quá. "Hôm qua em tới trường- mẹ dắt tay từng bước…"
    https://phuongnamhospital.com/ung-thu/tam-soat-ung-thu-vu-o-dau-dia-chi-tam-soat-ung-thu-vu-o-dau-uy-tin/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *