10 Comments

  1. Mình bị dầm đâm vào ngón tay nhưng sâu dầm lại nhỏ ko nhìn thấy đc h làm thế nào để lấy nó ra đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *