35 Comments

  1. 2021 mà cho hỏi moii người thích kiểu gunla nhỏ đc người chơi điều khiển hay là cái bộ ng điều khiển vào trong con gunla khổng lồ mình thì cái đầu tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *