21 Comments

  1. Đhs dịch CCTV là China Central Television (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) đc luôn ????? Dịch xong thấy nó có liên quan vl đến ngữ cảnh ko??? CCTV là Closed-circuit television, dịch nôm na Camera giám sát nhé. Thà cứ để nguyên là CCTV đi đừng chú thích ra làm gì :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *