22 Comments

  1. Cả 1 bầu trời tuổi thơ đâyyy rồi… Thật tuyệt vời, giờ mà muốn quay lại tuổi thơ thì cũng chẳng được 😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *