48 Comments

  1. T sợ nhện nhất… T thấy 1 là t chạy sml. 2 là t kiếm cách đập chết nó kẻo nó nhảy lên người t

  2. Toi vua gap connhen to nhunay tuong no can minh co nhung no lailiem ngan chan toi va bo ra khoi chan toi bap no di di ve to minhdi .toi song co don roi .nhen thupng toi buon cho co gai xau xi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *