20 Comments

  1. link nhạc đây nhé :https://www.youtube.com/watch?v=Z830rUjVH1w
    link video full nha :https://youtu.be/r9tKRCwhu9E

  2. thứ nhất đây là ruby chứ ko phải cô bé quàng khăn đỏ
    thứ hai nễu là cô bé quang khăn đỏ ấy thì tao mất tuổi thơ

  3. Trùi ui hay vãi đúng là có bạo lực dữ gu của chế hé hé❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *