7 Comments

  1. Không phụ đề không tiếng anh làm sao coi😂 dù đã coi rui vẫn muốn coi lại nhưng k phụ đề thì thua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *