26 Comments

  1. Đậu mẹ,đọc bình luận của mấy thằng này chắc tao ngu theo quá , nhìn là biết nó ghép mà ns cứ như đúng rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *