45 Comments

  1. Thằng này chưa báo … là nó chưa sợ thì phải
    Ai nói đúng chữ trong"…"
    Me cho người đó được c.ị.c như trên luôn

  2. Cái này đang coi mẹ hỏi coi gì mà coi hoài thế em nói con coi vê vê channel ạ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *