Cháu lên ba , Cháu đi mẫu giáo ,nhac thieu nhi,nhac tre emnhac thieu nhi♫ Cháu lên ba – Nhạc thiếu nhi vui nhộn – Bé đi mẫu giáo
♫ Lời bài hát :Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu là cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái. Ba vào nhà máy ông bà vui

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

35 Comments

  1. Kênh về thiếu nhi hay quá bạn, minh cung mới tạp làm nhưng không biết bao giờ được như bạn

  2. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂😂

  3. 🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😈😈😈😈😈😈😈😈😈😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

  4. Nhu lol 💩💩💩😸😸😸💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪💩💩💩💩

  5. 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *