14 Comments

  1. Cô ơi cho e hỏi trong vô thanh kết thúc bằng "s" thì thêm ed còn câu "relaxed " kết thúc bằng "x" mà cũng thêm ed ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *