20 Comments

  1. Logic???? Băng tan rồi chia đất. Lúc đấy ngập hết mọe nó rồi chia thì có dùng được đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *