29 Comments

  1. wtf 34:09 Ôi wtf robo trái cây lại đi vào lạc của phim biệt đội thép này hay sao vậy trời hay vãi lôn luôn !!!!

  2. Khúc mà 34:08 ôi cái gì vậy wtf lại là nhân vật của trong phim robo trái cây vào phim này sao wtf chắc .

  3. Phút 18 Xanh Lam kêu hối hận là trước đó ko biến Đầu Đá thành người thực vật
    Lí giải cho câu hỏi sao Đầu Đá ko chết
    Vì 4 thành viên đều bắn pháo và đánh vào đầu còn Xanh Lam ko muốn giết Đầu Đá nên quay viên đạn vào chân . Có thể xem lại để hiểu

  4. Robot trái cây đi lạc trong thế giới loài người😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *