18 Comments

  1. Lửa đỏ nói sẽ thành công vào trực giác sẽ thành công chúa tể bóng đêm quá tự tin vào bản thân mình

  2. là đại ca mạnh mấy thì mạnh nhưng số nhất là de tu phần boi đó là cái giá phải trả khi không biết nhìn người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *