28 Comments

  1. Thầy ơi cứ những từ nào thuộc tính từ đuôi kết thúc bằng /ed/ thì phát âm thành /id/ ak thầy

  2. Thầy ơi, thầy có dạy anh lớp 10 không ạ. Nếu có thì cho em lịch khai giảng và lịch học với

  3. Thầy ơi e có đọc 1 tài liệu months thì s sẽ đc đọc là /z/ vì months thì "th" sẽ đc phiên âm khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *