11 Comments

  1. Mình bị và biến chứng chạy vào tinh hoàn,giờ vô sinh ko co tinh trùng khổ quá.Không biết bệnh này thật

  2. Tao mói bị dây cai j cung an dc ngoài chừ dấm mẻ ra nhé nỗi kinh hoàng luôn. Lấy hạt gấc nuóng láy nhân ngiền nát chộn vói riẹu hay mật ong boi là khỏi

  3. Em bị sưng một bên má. Sờ ko đau. Nhưng há miệng lên thì đau. Sưng to thì không há miệng được to nữa. Đó có phải quai bị k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *